MONA
Fødd 30.10 1957 på Abildsø i Oslo.
Flytta til Spydeberg i Østfold som 10 åring.
Gifta seg altså med ein nordfjording, og flytta til Vestlandet
i 1979. Har i mange år vore aktiv i handballmiljøet i 
Sogn og Fjordane. Først mange år som leiar i handballklubben 
HSH 89, og mange år med i tillitsmannsappartet til 
Sogn og Fjordane Handballkrins. Mona hadde ansvaret for 
sermoniane under NM skiskyting vinteren 2002
 I tillegg til arbeidet heime, arbeider ho deltid på Eid Belysning og
som assistent på fleire av barnehagane i kommunen
Mona trives best om våren og sommaren,
men ho har lært seg å leve med dei
grå og fuktige haustmånadane på Vestlandet

 

 

 


 

Klassebilde frå 1. klasse på Abildsø.
(Mona lengst framme på næraste rekka. )Tilbake