*************************************

Sal av livkviger.

 

Oppdrett og sal av kviger har vore ein del av driftsopplegget på garden dei 
siste 15 åra. Vi har lettvint tilgang til gode utmarksbeiter, slik at kvigene når
dei er er 2 år gamle har har fått med seg to somrar på beite. Vi har etterkvart 
lagt meir og meir vekt på at kvigene skal ha eit roleg lynne, 
og det har vi lukkast  bra med.  


I år har vi 14 drektige kviger og nesten alle blir lagt ut for sal. 
No er alle selde, men til neste haust har vi ein ny 
gjeng fine kviger til sals.
For meir opplysningar, ring Jarle Åsebø, tlf. 57 86 22 22.

   
   
   
   
   
   
   


Tilbake