*************************************

FAKTA OM GARDEN VÅR:


Gard nr 90 Hanebrekke, bruk nr 1 Isakgarden
i Eid kommune, Sogn og Fjordane.

Areal: 146 da fulldyrka jord ( derav 50 da leigd)
Ca 50 da beite og 420 da skog og utmark

Buskap: 18-19 melkekyr og 40 ungdyr, 5 purker i kombinert produksjon
 

Produksjon: 117.000 liter melk, 3.500 kg storfekjøtt,
10 - 12 livkviger, 2.000 kg svinekjøtt, 50 stk smågris.

Maskinpark: Valtra A 95  2003 modell, Ford 4110 -83 modell,
og ein -65 modell Massey Ferguson 130.

Driftsbygning: Blanding av gammal låve og tilbygg av ny
kufjøs i 1970.  Den er utvida med ungdyravdeling og
gjødselsiloar seinare, og er i rimelig bra stand.
Melkeanlegg, innredning og rister er fornya i løpet av siste åra.

For nokre år  sidan installert vi Orkel si APF forvogn, som tildeler
grovfor etter appetitt  og kraftfor så ofte ein  ønskjer.
Den er vi svært fornøgd med etter å ha brukt den  ei tid.
Heida sommaren 2004Tvillingfødsel  august 2004Tilbake