SUSANNE

Fødd 21.12.79.
Ferdig med vidaregåande skule og russetid våren -98.
Frå hausten 98 elev på folkehøgskule i Ringsaker. (AFR).
Året på AFR var et veldig fint år, med mange nye venner
og eit godt sosialt miljø.

 

Ho har sidan hatt eit opphold i Trondheim,
og studert  fire år  ved Høgskulen i Oslo
for å bli  lærar ,
Har fått fast jobb som lærar på ungdomstrinnet på
Jordal skole på Oslo østkant, og trives bra med det. Susanne og Jorunn Lensberg for ein del år sidan.


 Kveldsstemning på Rossø  sommaren 2003

Gummiring og båt, mykje hyl og skrik, men veldig morro!

 

  Tilbake