JARLE

Fødd 29.04 54. Gardbrukar på heiltid sidan 1979. Dei fyrste åra
dreiv vi garden som to-familiebruk i lag med mine foreldre, Mons og Tordis.
No er dei pensjonistar, men Mons er framleis med i drifta.

Opp igjennom åra har eg vore med i drifta av forskjellige  frivillige lag og 
organisasjonar i bygda, mellom andre  Stårheim idrettslag der ansvarsområdet 
har vore  blant anna rekneskapsføring og Web-sider for skiskyttarane.

Har bygd opp, og har ansvaret for drift av Stårheim sine nettsider, www.starheimsbygda.no
og er med i redaksjonen for Eidaportalen

Litt av formålet med å lage desse sidene var å lære Web design.
Det har vore både lærerikt og interessant.
Du som er innom desse sidene, må gjerne skrive
ei helsing i gjesteboka.


 


 


 


<---
Tilbake til hovudsida....